Exam Reporting System

Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor

JAWATANKUASA PEPERIKSAAN
Unit Peperiksaan, BHEA, UiTM Cawangan Johor


KEAHLIAN :

Jawatankuasa Pengurusan Peperiksaan (JPP) adalah jawatankuasa yang dilantik oleh Rektor UiTM Cawangan Johor daripada kalangan pensyarah untuk mengendalikan urusan peperiksaan (Akhir/Khas/Semula) di UiTM Cawangan Johor Kampus Segamat dan Pasir Gudang.

KAMPUS SEGAMAT


Bil

Nama Penuh

Jawatan JPP

Jawatan

1.

Prof Madya Haji Kamel Taufiq bin Abdul Ghani (TR)

Pengerusi

Prof Madya

2.

Encik Mohamad Azwan bin Md. Isa

Timb. Pengerusi

Pensyarah Kanan

3.

Encik Muhammad Asyraf bin Wahi Anuar

Moderator JWP

Pensyarah Kanan

4.

Che Faridah binti Che Mahmod

AJK Bilik Gerakan

Pensyarah Kanan

5.

Ahmad Marzuki Amiruddin Othman (FAC)

AJK

Pensyarah Kanan

6.

Dr Noraizah Abu Bakar (FAC)

AJK

Pensyarah Kanan

7.

Prof Madya Noor Izah Ismail (FPDP - Kewangan)

AJK

Prof Madya

8.

Dr Faridah Najuna binti Misman (FPDP -Kewangan)

AJK

Pensyarah Kanan

9.

Zanariah Abdul Rahman (FPDP - Pengurusan)

AJK

Pensyarah Kanan

10.

Zailati Ahmad (FPDP - Ekonomi)

AJK

Pensyarah Kanan

11.

Ahmad Kamalrulzaman Othman (FSKM)

AJK

Pensyarah Kanan

12.

Dr. Lau Gee Choon (FSKM)

AJK

Pensyarah Kanan

13.

Azura bt A. Jamil @ Kamarudzzaman (FPM)

AJK

Pensyarah Kanan

14.

Isma bin Ishak (FPM)

AJK

Pensyarah Kanan

15.

Munirah Zakaria (ACIS)

AJK

Pensyarah Kanan

16.

Nor Haniza Binti Hasan (APB)

AJK

Pensyarah Kanan

17.

Zuramaznum Sainan (FUU)

AJK

Pensyarah Kanan

18.

Staf Unit Peperiksaan, BHEA Kampus Segamat

Urusetia


KAMPUS PASIR GUDANG


Bil

Nama Penuh

Jawatan JPP

Jawatan

1.

PM Dr Ahmad Rafizan bin Mohamad Daud (PR PG)

Pengerusi

Prof Madya

2.

Prof Madya Suriaty binti Yusoff

Timb. Pengerusi

Prof Madya

3.

Encik Ghazali bin Semil @ Ismail

AJK Bilik Gerakan

Pensyarah kanan

4.

Puan Sharifah Amani binti Syed Abdul Rahman

AJK Bilik Gerakan

Pensyarah

5.

Hairol Anuar bin Haron (FKA)

AJK

Pensyarah

6.

Fauzilah binti Ismail (FKA)

AJK

Pensyarah kanan

7.

Dr Nor Diyana bt Md Sin (FKE)

AJK

Pensyarah kanan

8.

Siti Aminah bt Nordin (FKE)

AJK

Pensyarah

9.

Ahmad Ramli Bin Rashidi (FKK)

AJK

Pensyarah

10.

Omar Syah Jehan Bin Elham (FKK)

AJK

Pensyarah

11.

Radzi Abdul Rasih (FKM)

AJK

Pensyarah

12.

Mohd Noor Halmy Ab Latif (FKM)

AJK

Pensyarah

13.

Noranita Binti Abdamia (FPDP)

AJK

Pensyarah kanan

14.

Thahira Bibi TKM Thangal (FPDP)

AJK

Pensyarah kanan

15.

Siti Nor Hafiza Mohd Yusoff (FSG)

AJK

Pensyarah

16.

Chong Peng Hwa (APB)

AJK

Pensyarah kanan

17.

Aslina bt Omar (FSKM)

AJK

Pensyarah

18.

Staf BHEA Kampus Pasir Gudang

Urusetia

**  PERHATIAN :

 1. Semua Ahli Jawatankuasa Pengurusan Peperiksaan serta Urusetia Peperiksaan hendaklah mengisi Borang Pengakuan Staf (Semakan H) BHEPep(KS) DS Akt. 03-07-01 pada setiap semester bermula Peperiksaan Akhir Pra Diploma / Diploma September 2015 ini. (Sesi Jun – Oktober 2015)
 2. Semua Ahli Jawatankuasa Pengurusan Peperiksaan juga merupakan Ahli Tetap untuk Mesyuarat Pengendalian Peperiksaan UiTM Cawangan Johor selama mana tempoh lantikan yang telah ditetapkan.

 

SENARAI TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

A. Pengendalian Pengurusan Peperiksaan
 1. Pengurusan penyediaan kertas soalan peperiksaan akhir yang tertentu berdasarkan data SIMS (tertakluk kepada arahan Dekan fakulti/akademi/pusat).
 2. Pengambilan kertas soalan master copy dari BHEPep (Pengerusi/Timbalan Pengerusi JPP UITM Cawangan Johor).
 3. AJK JPP (Bilik Gerakan) UiTM Cawangan Johor hendaklah memastikan operasi bilik gerakan peperiksaan sentiasa dalam keadaan terbaik dan setiap permasalahan yang timbul hendaklah diatasi dengan baik dan teratur.
 4. AJK JPP UiTM Cawangan Johor yang mewakili fakulti/jabatan hendaklah memberikan data pensyarah (senarai nama dan status jawatan pensyarah) / kekangan pensyarah (constraint) untuk pengawasan semasa peperiksaan akhir (memberikan maklumbalas kepada Urusetia Penyediaan Jadual Waktu Pengawasan UiTM Cawangan Johor dalam masa yang ditetapkan.
 5. Bertanggungjawab memberikan input / keputusan jika terdapat masalah / ralat pada soalan peperiksaan akhir. (disarankan berada di kampus / senang dihubungi) semasa peperiksaan akhir bagi kod fakulti dilangsungkan pada sesuatu tarikh.
 6. Memantau dan memberikan pelaporan perjalanan peperiksaan akhir dengan menggunakan Borang Pelaporan Ahli Jawatankuasa Pengurusan Peperiksaan UiTM Cawangan Johor (UiTMCJ/HEA/UPep/2015-11) sekurang-kurangnya satu (1) kali setiap musim peperiksaan akhir berlangsung.
 7. Memastikan perjalanan dan pengendalian peperiksaan akhir di UiTM Cawangan Johor Kampus Segamat dan Kampus Pasir Gudang berjalan dengan lancar dan teratur.
 8. Menjalankan tugas dari masa ke semasa berdasarkan arahan Dekan Fakulti, Rektor serta Timbalan Rektor Akademik UiTM Cawangan Johor.
B. Pengurusan Penyediaan Kertas Soalan Peperiksaan oleh Jawatankuasa Pengurusan Peperiksaan (JPP) Fakulti/Akademi/Institut
 1. Menyediakan senarai kod kursus yang ada peperiksaan akhir yang melibatkan fakulti/akademi/pusat masing-masing.  JPP UiTM Cawangan Johor hendaklah menyediakan senarai penyedia kertas soalan peperiksaan akhir bagi setiap kod kursus termasuk penyedia dari cawangan.
 2. Memastikan first examiner menyediakan kertas soalan peperiksaan akhir mengikut format yang diluluskan oleh Senat beserta skema jawapan dalam tempoh waktu yang ditetapkan. (bergantung kepada arahan dari KPP/Koordinator/pengerusi program dari masa ke semasa.)
 3. Memastikan first examiner menyerahkan kertas soalan peperiksaan akhir kepada second examiner untuk semakan pertama dalam tempoh waktu yang ditetapkan. (bergantung kepada arahan dari KPP/Koordinator/pengerusi program dari masa ke semasa.)
 4. Memastikan kertas soalan peperiksaan akhir yang telah disemak oleh second examiner diserahkan kepada vetting committee untuk semakan kedua dalam tempoh waktu yang ditetapkan. (bergantung kepada arahan dari KPP/Koordinator/pengerusi program dari masa ke semasa.)
 5. Memastikan kertas soalan peperiksaan akhir (termasuk yang disediakan oleh penyedia dari cawangan) yang telah disemak oleh vetting committee diserahkan semula kepada Jawatankuasa Pengurusan Peperiksaan UiTM Cawangan Johor. (bergantung kepada arahan dari KPP/Koordinator/pengerusi program dari masa ke semasa.)
 6. Menyerahkan kertas soalan peperiksaan akhir yang telah disemak oleh vetting committee kepada BHEPep mengikut tarikh yang ditetapkan oleh BHEPep.  Proses penerimaan kertas soalan peperiksaan akhir oleh BHEPep adalah tertakluk di bawah dua kawalan ISO ; SIRIM dan Lloyd’s.  (bergantung kepada arahan dari KPP/Koordinator/pengerusi program dari masa ke semasa.)