Exam Reporting System

Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor

Carta Alir

Exam Reporting System (ERS) merupakan sistem yang digunakan oleh Unit Peperiksaan, Bahagian Hal Ehwal Akademik, UiTM Cawangan Johor untuk tujuan pelaporan pemantauan operasi peperiksaan. Penggunaan sistem ini adalah merupakan inisiatif digital dengan kerjasama Fakulti Pengurusan Maklumat, UiTM Cawangan Johor bagi menyokong keperluan pemantauan dan penggunaan teknologi untuk inisiatif digital.